493

Sołectwo Nowa Wieś

Sołtys:

Elżbieta Biczyk

 

Rada sołecka:

Sylwia Łapińska

Elżbieta Gospodarczyk

Grzegorz Sałkiewicz

Agata Tomaszewska-Antoniewicz

 

 

Statut sołectwa Nowa Wieś